Head tahet koostööks peegeldab korrektselt sõlmitud ehitusleping

23.03.2018

Normandia on ettevaatav ja tuleviku probleeme ennetav ehitusfirma. Oleme varasemalt täheldanud, et suurem enamik probleeme ei saa alguse üldsegi mitte ehitusplatsil tööde käigus, vaid hoopiski ehitustööde planeerimisel tegemata jätmisest või vajaka jäämisest. Ehitustegevuse planeerimise üheks probleeme ennetavaks tegevuseks on poolte lepingulised läbirääkimised. Kui ehitusleping pole poolte vahel selgelt reguleeritud ega sealne pooltele üheselt mõistetav, on kulukad ja ebameeldivust tekitavad lepingust tulenevad vaidlused kerged tekkima. Seega tuleks sõlmida lepinguid korrektselt.

Koolitasime end korrektsete lepingute sõlmimise osas Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskuse korraldatud koolitusel Ehituslepingute sõlmimisel riskide kaardistamine ja maandamine, tagatiste ja õiguskaitsevahendite rakendamine. Koolituse eesmärgiks oli anda põhjalik ülevaade ehituslepingutega seotud praktikas tõstatunud probleemidest, ehitusvaidlustega seotud kohtupraktikast ja riskide maandamise võimalustest.

Koolitajaks oli vandeadvokaat Kristjan Tamm. Tamm on Advokaadibüroo NOVE partner, kes on spetsialiseerunud ehitusega seotud tehingunõustamisele ja kohtuvaidlustele. Lisaks advokaaditööle on Kristjan ehitus- ja planeerimisõiguse õppejõud Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas. Kristjani koolitusel osalemise kasuks kõneles tema pädevus peale õiguse ka ehitusvallas. Ta on enne advokaaditööd lõpetanud Tallinna Tehnikaülikoolis tsiviilehituse eriala ja töötanud varasemalt ehitusvaldkonnas nii insenerina kui juhina, mis hõlbustab tal ehitusega seotud probleemide mõistmist ja lahendamist.

Koolituse käigus anti ülevaade:

  • ehitusega seotud lepingulistest suhetest (nt ehituse peatöövõtu- ja alltöövõtuleping, ehitus-projekteerimisleping jt);
  • riskide kaardistamisest ja maandamisest ehituslepingute sõlmimisel;
  • ehituslepingute puhul kasutatavatest tagatistest ja nende rakendamisest;
  • ehitusega seotud kindlustuskaitsest;
  • võimalikest õiguskaitsevahenditest lepingu rikkumise korral liikide lõikes;
  • ehitise garantiist;
  • ehitusega seotud nõuete aegumisest.

Koolituse praktiliste teadmiste jagamise käigus omandatud teadmistega oskame edukamalt maandada riske ehituslepingute sõlmimisel ning efektiivselt kasutada lepingu rikkumise korral õiguskaitsevahendeid. Lisaks sedagi, mida peab järgima, et esitatud nõuded ei jääks formaalsete reeglite rikkumise tõttu rahuldamata.

Kokkuvõtvalt leiab koolitusel osalenud Normandia hea käekäigu eest hoolitsev J. Härma, et korrektsete lepingute sõlmimistega maandatakse kõikide lepinguliste osapoolte mõttetute kulude ja pingete tekke riske. Tema hinnangul saab edukas koostöö alguse heast tahtest ning head tahet koostööks peegeldab poolte vahel sõlmitud korrektne ehitusleping.

Ehituslepingute sõlmimisel riskide kaardistamine ja maandamine, tagatiste ja õiguskaitsevahendite rakendamine